Cách đặt Google và Chrome làm tìm kiếm mặc định cho Cortana Search (Menu start) trên Windows 10 thay Bing và Edge

Cách đặt Google và Chrome làm tìm kiếm mặc định cho Cortana Search (Menu start) trên Windows 10 thay Bing và Edge

Cortana search từ menu Start trên Windows 10 khá hữu ích trong việc tìm kiếm ứng dụng, file, thư mục, tính năng…và tìm kiếm thẳng trên công cụ Bing thông qua Edge. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn bạn thiết lập Google và Chrome làm tìm kiếm mặc định cho Cortana search thay vì Bing […]